มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ข่าวประกาศ

Can not access Grading System on Thursday, July 30, 6-8 p.m. 

23 กรกฎาคม 2563 10:55:00
We have to improve the quality of KMUTNB's network on Thursday, July 30, 6-8 p.m. It caused to can not access Grading System via external network connection. We apologize in advance for any..... read more
 

Grading System will be closed at 5 p.m. on Saturday, June 6. 

2 มิถุนายน 2563 13:43:00
We have to improve the virtual machine server, so Grading System will be closed from 5 p.m. on Saturday, June 6 to 9 a.m. on Monday, June 8. We apologize in advance for any inconvenience that..... read more
 

ปิดการเข้าถึงระบบฯ เนื่องจากปิดระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย 

15 พฤษภาคม 2563 10:17:00
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบส่งเกรดฯ ได้ เนื่องจากมีการปิดการใช้งานระบบเครือข่าย และ Internet ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว..... read more
 

เปิดการประเมินการสอนฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562 

13 พฤษภาคม 2563 13:51:00

นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS) สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 3/2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

หน้า 1 of 2 1 2 > >>

ยินดีต้อนรับ

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0