มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ข่าวประกาศ

UPDATE >> The schedule of evaluate teaching for semester 2/2020 

22 มีนาคม 2564 11:06:00
1) For all faculty (except IC and TGGS) vocational certificate : 1 March - 9 April 2021 Bachelor, Master and Doctor Degrees : 29 March - 15 May 2021 2) For IC and TGGS All..... read more
 

Announced for IC & TGGS 

27 พฤศจิกายน 2563 10:21:00
Only student of International College and TGGS can evaluate teaching for semester 1/2020 from now until 4 December 2020. เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS..... read more
 

All student can not access to the system until 26 November 2020. 

7 พฤศจิกายน 2563 13:39:00

ปิดการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษาทั้งหมด โดยนักศึกษาจะเข้าใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เปิดการประเมินการสอนฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 

28 กันยายน 2563 10:07:00
นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS) สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 All student can evaluate teaching for..... read more
 
หน้า 1 of 3 1 2 3 > >>

ยินดีต้อนรับ

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0