มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ข่าวประกาศ

Grading System will be closed on Saturday, September 4, 3 p.m. 

1 กันยายน 2564 10:29:00
We have to improve the electrical system, so Grading System will be closed from Saturday, September 4, 2021, at 3 p.m. to Monday, September 6, 2021 at 10 a.m. We apologize in advance for any..... read more
 

การประเมินการสอนฯ ระดับ ปวช. ภาคฤดูร้อน (3/2563) 

19 พฤษภาคม 2564 9:01:00
เปิดให้ประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 Evaluate teaching for Vocational certificate (3/2020) Only student in..... read more
 

UPDATE >> The schedule of evaluate teaching for semester 2/2020 

22 มีนาคม 2564 11:06:00
1) For all faculty (except IC and TGGS) vocational certificate : 1 March - 9 April 2021 Bachelor, Master and Doctor Degrees : 29 March - 15 May 2021 2) For IC and TGGS All..... read more
 

Announced for IC & TGGS 

27 พฤศจิกายน 2563 10:21:00
Only student of International College and TGGS can evaluate teaching for semester 1/2020 from now until 4 December 2020. เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS..... read more
 
หน้า 1 of 3 1 2 3 > >>

ยินดีต้อนรับ

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0