มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ข่าวประกาศ

การประเมินการสอนฯ ระดับ ปวช. ภาคฤดูร้อน (3/2563) 

19 พฤษภาคม 2564 9:01:00
เปิดให้ประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 Evaluate teaching for Vocational certificate (3/2020) Only student in..... read more
 

UPDATE >> The schedule of evaluate teaching for semester 2/2020 

22 มีนาคม 2564 11:06:00
1) For all faculty (except IC and TGGS) vocational certificate : 1 March - 9 April 2021 Bachelor, Master and Doctor Degrees : 29 March - 15 May 2021 2) For IC and TGGS All..... read more
 

Announced for IC & TGGS 

27 พฤศจิกายน 2563 10:21:00
Only student of International College and TGGS can evaluate teaching for semester 1/2020 from now until 4 December 2020. เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS..... read more
 

All student can not access to the system until 26 November 2020. 

7 พฤศจิกายน 2563 13:39:00

ปิดการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษาทั้งหมด โดยนักศึกษาจะเข้าใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

หน้า 1 of 3 1 2 3 > >>

ยินดีต้อนรับ

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0