มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

UPDATE >> The schedule of evaluate teaching for semester 2/2020

22 มีนาคม 2564 11:06:00
1) For all faculty (except IC and TGGS)
enlightenedvocational certificate : 1 March - 9 April 2021
enlightenedBachelor, Master and Doctor Degrees : 29 March - 15 May 2021
 
2) For IC and TGGS
enlightenedAll Degrees : 29 March - 14 May 2021
 
 
กำหนดการประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 2/2563
 
1) ทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน)
enlightenedปวช. : 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2564
enlightenedป.ตรี - ป.เอก : 29 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564
 
2) เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
enlightenedทุกระดับ : 29 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0