มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

Grading System will be closed at 5 p.m. on Saturday, June 6.

2 มิถุนายน 2563 13:43:00

We have to improve the virtual machine server, so Grading System will be closed from 5 p.m. on Saturday, June 6 to 9 a.m. on Monday, June 8. 
We apologize in advance for any inconvenience that this might cause.

เนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเสมือน จึงต้องปิดระบบส่งเกรดฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0