มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

Can not access Grading System on Thursday, July 30, 6-8 p.m.

23 กรกฎาคม 2563 10:55:00
We have to improve the quality of KMUTNB's network on Thursday, July 30, 6-8 p.m. It caused to can not access Grading System via external network connection. 
We apologize in advance for any inconvenience that this might cause.
 
 
เนื่องจากมีการปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย มจพ. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบส่งเกรดฯ จากเครือข่ายภายนอกได้
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0