มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

Announced for IC & TGGS

27 พฤศจิกายน 2563 10:21:00
Only student of International College and TGGS can evaluate teaching for semester 1/2020 from now until 4 December 2020. 
 
เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2563
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0