มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

All student can not access to the system until 26 November 2020.

7 พฤศจิกายน 2563 13:39:00

ปิดการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษาทั้งหมด โดยนักศึกษาจะเข้าใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0