มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ข่าวประกาศ

All student can not access to the system until 26 November 2020. 

7 พฤศจิกายน 2563 13:39:00

ปิดการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษาทั้งหมด โดยนักศึกษาจะเข้าใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เปิดการประเมินการสอนฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 

28 กันยายน 2563 10:07:00
นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS) สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 All student can evaluate teaching for..... read more
 

Grading System will be closed on Saturday, September 19, 6 a.m. - 6 p.m. 

15 กันยายน 2563 12:03:00
We have to improve the backup database system, so Grading System will be closed on Saturday, September 19, 6 a.m. - 6 p.m. We apologize in advance for any inconvenience that this might..... read more
 

Can not access Grading System on Thursday, July 30, 6-8 p.m. 

23 กรกฎาคม 2563 10:55:00
We have to improve the quality of KMUTNB's network on Thursday, July 30, 6-8 p.m. It caused to can not access Grading System via external network connection. We apologize in advance for any..... read more
 
หน้า 2 of 3 << < 1 2 3 > >>

ยินดีต้อนรับ

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0