มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

เปิดการประเมินฯ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 2/2562

7 เมษายน 2563 6:41:00

Evaluation of Teaching System available for International College's students until 29 May 2020.

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0