มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

เปิดการประเมินการสอนฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562

13 พฤษภาคม 2563 13:51:00

นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ และ TGGS) สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 3/2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0