มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ปิดระบบ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

8 ตุลาคม 2561 16:02:00

ปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ถึง 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย 
 

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0