มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ปิดระบบส่งเกรดฯ ในวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561

18 กรกฎาคม 2561 15:17:00

ปิดระบบส่งเกรดฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เนื่องจากมีการดับไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0