มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ปิดระบบประเมินฯ

19 ธันวาคม 2560 16:07:00

ปิด ให้บริการสำหรับนักศึกษา ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

และนักศึกษาสามารถเข้าดูผลการเรียนของภาคการศึกษา 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ผ่านทางระบบประเมินฯ และ ระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน์ http://grade-report.icit.kmutnb.ac.th
หรือ Mobile App (Android)

 

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0