มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ปิดการเข้าถึงระบบฯ เนื่องจากปิดระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย

15 พฤษภาคม 2563 10:17:00

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบส่งเกรดฯ ได้ เนื่องจากมีการปิดการใช้งานระบบเครือข่าย และ Internet ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0