มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

ดูผลการเรียนผ่านระบบรายงานฯ

12 มิถุนายน 2561 10:23:00
นักศึกษาสามารถเข้าดูผลการเรียนของภาคการศึกษา 2/2560 
ผ่านทางระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน์ http://grade-report.icit.kmutnb.ac.th
หรือ Mobile App (Android)
Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0