มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

การเข้าถึงข้อมูลของระบบเกรดโดยไม่ได้รับอนุญาต

1 เมษายน 2556 16:06:00

ทางมหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำผิดตามระเบียบวินัยของนักศึกษาซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัย จึงประกาศมาให้ทราบเพื่อพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0