มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

การประเมินการสอนอาจารย์ 2/2559

4 เมษายน 2560 19:12:00

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0