มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

การประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียน 3/2560

29 มิถุนายน 2561 19:39:00

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ได้ตัั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0