มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

การประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียน 3/2559

27 มิถุนายน 2560 11:49:00

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0