มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

การประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียน 1/2560

25 ตุลาคม 2560 16:37:00
การประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียน 1/2560
นักศึกษาระดับ ปวช. สามารถประเมินการสอนอาจารย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
สำหรับ นักศึกษาระดับอื่น เริ่มประเมินฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
โดยทำแบบประเมินฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ทุกระดับชั้น
Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0