มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

กรณี เข้าระบบประเมินฯ ไม่ได้

4 พฤษภาคม 2560 14:34:00
นักศึกษาสามารถ ICIT Account ในการเข้าระบบได้ตามปกติ
หากลืมรหัสผ่าน ให้ทำการกู้รหัสผ่านที่ URL นี้ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
Comments are closed on this post.
Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0